Fast track
ISO 27001/2, NIS2 och GDPR compliance

 Riskhantering baserad på en färdig hotkatalog

 Compliance-plan, uppgifter, mallar och policyer för ISO 27001/2, GDPR, NIS2, etc.

  Dashboard med automatisk mätning av  compliance-nivå

Watch video

Registrera dig för en gratis provversion av vårt GRC plattform 
- och få omedelbar tillgång till vår compliancemallar.

Varför compliance plattform från NorthGRC?

ISO

ISO 27001/2 Compliance

NorthGRC hjälper dig att nå efterlevnad oavsett företagstyp och storlek.

GDPR

GDPR Compliance

NorthGRC har alla nödvändiga mallar, rapporter och översikter för efterlevnad av GDPR.

Consultancy

Compliance as a Service

Senior Infosec- och GDPR-konsulter är redo att hjälpa er när det behövs.

Hosting

Säker Hosting

NorthGRC är hostat i en säker molnmiljö inom EU. Hög säkerhet och servicenivå.

Document

Compliance - och policymoduler

Med alla färdiga mallar för ISO 27001/2- och GDPR-compliance, säkerställer vårt compliance plattform att du snabbt kan spåra eran compliance nivå.

  ISO 27001/2 regler
 50+ InfoSec & GDPR dokumentmallar
  Business continuity plans
 Användargrupper

  GDPR regler
  Statement of applicability (SoA)
  “Policy reading tracker”
 Se allt som plattformen innehåller

Risk

Hantera din risk här

Som standard inkluderar alla våra GRC-inställningar en komplett riskmodul. Vi hjälper dig att få en tydlig bild av hot, sårbarheter och risker.

•  Standard hotkatalog
•  Business Impact Assessments
•  Översikt över riskhantering
Risk

Access your RISK with us

By default, all our ISMS setups include a fully-fledged risk module. We help you get a clear picture of threat, vulnerability, and risk:

•  Default Threat catalogue
•  Business impact assessments
•  Risk management overview
•  Default Threat catalogue
•  Business impact assessments

•  Risk management overview

Lock

GDPR Compliance

Med NorthGRC har det aldrig varit enklare eller mer effektivt att implementera och följa GDPR. Våra GDPR-funktioner tillgodoser alla dina efterlevnadsbehov och säkerställer en sömlös upplevelse.

•  Planeringsverktyg med alla GPDR-uppgifter
•  Incidenthantering
•  GDPR Compliance dashboard
•  GDPR-mallar
•  Register över personuppgiftsbehandlingar
Aware

Är dina kollegor med?

Sedan vår lansering 2002 har vi fokuserat på att öka medvetenheten kring informationssäkerhet i våra kunders verksamheter, med hjälp av Awareness-modulen i vårt GRC plattform.

•  Mallar för personalutdelningar om skydd av personuppgifter och informationssäkerhet i allmänhet
•  Få anställda att bekräfta att dom har läst viktig information
•  Håll koll på vem som signerat på vad och när
Aware

Are you Aware?

Since our launch in 2002, we have been focusing on increasing awareness in our customer's organizations with the help of the awareness module in our ISMS.

•  Security e-learning
•  Overview of "read receipts"
•  Awareness reporting
Compliance

Vi vet vad InfoSec kräver!

Med alla färdiga mallar för ISO 27001/2 och GDPR-compliance, säkerställer vårt plattform att du snabbt kan spåra eran compliance-nivå.

•  +250 uppgifter 
•  Rollhantering (DPO, CISO, etc.)
•  Management Dashboards och rapportering
•  Automatisk mätning av compliance
•  Detaljerad översikt över arbetsbelastning
Service

 

Compliance as a Service

Vi strävar efter att vara din föredragna partner för alla dina utmaningar kring informationssäkerhet, NIS2 och GDPR. Våra stödtjänster är byggda derefter.

 E-post och telefonsupport
 Gratis första kontroll av compliance
  CISO och DPO as a Service
 Gratis webbseminarier och utbildning
 Löpande tillgång till ISO 27001 och GDPR konsulttjänster
 Se vilka konsultuppdrag vi vanligtvis hjälper till med
Service

 

Compliance as a Service

We strive to be your preferred partner across all your challenges around information security. Our supporting services are built accordingly:

  Email and phone support
  Free initial compliance check
  Interim CISO services
  Free webinars and training
  Ongoing access to consultancy services

Registrera dig för en gratis provversion av vårt GRC plattform 
- och få omedelbar tillgång till vår compliancemallar

anticimex-logo-b24c5553d8e937a0468fb40ff0bcbc31
keylane
Sperre
air greenland
HJHansen
stami-pos
sundhedsdatastyrelsen
mit - grønlands lufthavne