Compliance as a Service

Vi ger råd till alla typer och storlekar av företag i compliance relaterade till ISO 27001/2, GDPR, NIS2 etc. Vi kallar det Compliance as a Service.

 

Kontakta oss på +45 70 25 80 30 eller boka ett kort onlinemöte.
Tillsammans gör vi en skräddarsydd plan.

Större Compliance as a Service-projekt

ISMS implementering, utveckling och underhåll

Vi ger råd om eller förbereder riskbedömningar, SoA, säkerhetsregler och processer, utbildning, utbildning, internrevision m.m.
Vi kan också hjälpa dig med projekt- och uppgiftshanteringsprocessen.

Implementering av andra standarder och branschkrav

Vi säkerställer verktygsstödd kartläggning av andra standarder än ISO 27001, NIS2, DORA, GDPR, CIS18 med flera. i NorthGRC-plattformen.

Det kan t.ex. vara CIS18, NCIS, NIST-53, NIST-171, ISO 22301, Nerc, TiSAX, Management order för finansinstitut (bilaga 5), ​​GAMP5, GxP, PIC/s eller PCI.

GDPR råd

Identifiering och dokumentation av databehandlingsprocesser och aktiviteter, dokumentation och skydd av data och rättigheter för registrerade personer, databehandlingsavtal, kontrollåtgärder, ta ställning till GDPR-krav, överföringar till andra länder (TIA), dataintrång m.m.

Vi ser till att du har en bra plattform för att följa myndighetskrav och lagstiftning inom GDPR.

Interim CISO/DPO

Vi bildar den fulla överblicken, tar ansvar och hjälper ditt företag att vara compliant.

Vi upprätthåller en ev certifiering, genomför dokumentgranskning, praktisk säkerhetsledning, förbättringsadministration och ledningsgenomgång samt uppföljning av incidenter, CAPA, riskbedömningar, KPI:er m.m.

ISAE revisionsutlåtanden

Vi bidrar till att du kan få en ISAE 3000 eller 3402 deklaration genom att upprätta dokumentation och upprätta eller anpassa riskbedömningar, SoA, regelbeskrivningar och säkerhetsprocesser.

NIS2 råd

Omfattas ditt företag av NIS2-direktivet och behöver du hjälp med att komma igång med att uppfylla kraven?

Våra IT-säkerhetsrådgivare kan hjälpa dig att uppfylla NIS2-kraven. Vi hjälper dig att bli följsam i tid.

ISO 27001 certifiering

Om du behöver ISO 27001-certifiering hjälper vi dig hela vägen till målet. Vi har hjälpt många kunder att uppnå och behålla sin certifiering.

Mindre Compliance as a Service-uppgifter

Mognadsbedömning enligt ISO 27001

Vi gör en analys av dina IT-system, infrastruktur och säkerhetsprocesser. Vi bedömer din mognadsnivå och ger rekommendationer för prioritering med sikte på compliance eller certifiering.

IT Business Continuity Plan
& Disaster Recovery Plan

Vi upprättar och utvecklar din IT-beredskapsplan och DRP. Vi förbereder eller ger råd om riskbedömning, Business Impact Analysis, policyer, processer och årsrapporter i relation till relevanta standarder och direktiv. Vi säkerställer att relevanta tester, inklusive dokumentation, genomförs.

Ledningsuppgifter

Vi gör en analys av och ger råd om processer, mätning och rapportering, vi tydliggör roller och ansvar och bedömer resurser.

Intern medvetenhet och utbildning i ISO 27001/2, GDPR, NIS2 och andra standarder

Medvetenhet, utbildningsplan och aktiviteter samt analys och rapportering av området är en viktig del av ISO 27001/2. Därför ger vi råd om att sätta upp rätt processer och arbetsflöden för dig.

IT-riskanalys och bedömning

När du får råd av oss inom IT-riskanalys och bedömning kan det göras på många sätt. Vi råder bl.a i att bygga hotkatalog, klassificeringsmodell och hierarki, rapportering om och beslut om riskaptit samt identifiering, bedömning och hantering av kritiska tillgångar.

Internrevision av din informationssäkerhet och GDPR

Vi etablerar vanligtvis ett treårigt internrevisionsprogram där vi hjälper till med urval och utvärdering av kontroller, processer och åtgärder samt rapportering, dokumentation och rekommendationer för hantering av avvikelser.

Köp ett timklippkort och använd det som du vill

Behöver du råd om eller förberedelse av flera olika områden och uppgifter kan du med fördel köpa ett timbaserat klippkort och dra nytta av den flexibilitet det ger dig.

Klippkortet kan användas till alla sorters uppgifter och kan fås med det antal timmar du behöver.

Ska vi ta en kort pratstund om dina behov och önskemål?


Välj den tid som passar dig bäst och fyll i formuläret. På mötet avslöjar vi dina verkliga behov och gör en plan.

Du kan också alltid ringa oss på +45 70 25 80 30.

anticimex-logo-b24c5553d8e937a0468fb40ff0bcbc31
keylane
Sperre
air greenland
HJHansen
stami-pos
sundhedsdatastyrelsen
mit - grønlands lufthavne