NorthGRC Standards Overview

Varje GRC-standard som finns i NorthGRC är alltid kopplad till de andra.

När du arbetar med en standard i NorthGRC arbetar du samtidigt med de andra också, eftersom de alla är kartlagda mot varandra.

Vi kallar det 'Connected Compliance', och det är både kostnads- och tidsbesparande.

Document Icon

ISO 27001 & ISO 27002

ISO 27001 och ISO 27002 utgör ryggraden i NorthGRC och sätter internationella standarder för informations säkerhetsledning överallt. Vi integrerar ISO 27001/2 principer i vår GRC-plattform, vilket säkerställer robust säkerhet, dataskydd och compliance av regelverk.

Document Icon

NIS2

NIS2, eller EU-direktivet om nätverks- och informationssäkerhet, föreskriver cybersäkerhetsstandarder för kritisk infrastruktur inom EU. NorthGRC-plattformen är fullt förenlig med NIS2 och förbättrar skyddet av nätverk och information med vår omfattande GRC-lösning.

text-card-icon-3

GDPR & ISO 27701

NorthGRC stärker compliance av GDPR och ISO 27701-krav genom att säkra personuppgifter inom vår omfattande GRC-plattform. Samtidigt integrerar vår plattform sömlöst med informationssäkerhetsåtgärder för att sammanföra allt ditt compliance arbete på ett helhetsmässigt sätt.

text-card-icon-2

ESG/CSRD

ESG (Environmental, Social, Governance) och CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) främjar hållbara affärsprinciper. Integrera ESG-rapportering och CSRD i din NorthGRC-plattform för att höja dina företagsansvarsinitiativ och öka transparensen.

Document Icon

TISAX

TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange) spelar en avgörande roll för att upprätthålla cybersäkerhet och informationssäkerhet inom bilindustrin. NorthGRC kopplar samman och integrerar sömlöst TISAX-standarden med alla andra standarder på vår plattform, vilket skapar en harmoniserad cybersäkerhetsansats.

Document Icon

DORA

Digital Operational Resilience Act (DORA) säkerställer robusthet och, som namnet antyder, motståndskraft inom finanssektorn i EU. Med NorthGRC kan du integrera DORA tillsammans med andra GRC-standarder och säkerställa en sammanlänkad ansats till governance, risk och compliance inom finansbranschen.

Document Icon

ISO 9001

ISO 9001 garanterar kvalitetsledning. I NorthGRC-plattformen är ISO 9001-principerna fullt integrerade och erbjuder effektiv kvalitetskontroll tillsammans med andra standarder för governance, risk och compliance för förbättrad organisationsprestanda och motståndskraft.

text-card-icon-2

ISO 14001

ISO 14001 fokuserar på miljöledning. Arbeta med ISO 14001 i vår holistiska GRC-plattform, vilket gör det möjligt för dig att effektivt hantera miljöavtryck tillsammans med andra initiativ för styrning, risk och compliance för hållbara och säkra affärspraktiker.

Document Icon

CIS 18

CIS 18 är en ram för cybersäkerhetskontroller. I NorthGRC kan du dra nytta av filosofin "Connected Compliance" när du arbetar med implementerade CIS 18-kontroller. Hantera cybersäkerhet effektivt inom NorthGRC-plattformen för att förbättra cybersäkerhet och riskhantering med hjälp av CIS 18 och andra standarder och ramverk.

Group 2789

Fler standarder kommer att läggas till

Vi är ständigt engagerade i att förbättra våra kunders GRC-strategier. Därför ägnar vi oss åt att utöka NorthGRC:s bibliotek med ytterligare relevanta standarder. Kontakta oss för ytterligare detaljer och eventuella planer angående en specifik standard.

Left

Verktyg för allt i en plattform

En GRC-plattform och alla verktyg du behöver för att hantera och koppla samman din Governance, Risk och Compliance.

Group 2743 (3)
aker asa
burckhardt compression
anticimex-logo-b24c5553d8e937a0468fb40ff0bcbc31
HJHansen
kronjylland
a.hartrodt GmbH & Co. KG
mit - grønlands lufthavne
dolphinics logo