NorthGRC är en plattform för att hantera och koppla ditt efterlevnadsarbete i ett verktyg
northgcr-banner

En GRC-plattform med compliance tjänster

En GRC-plattform för att hantera er compliance med informationssäkerhet och dataskydd, inklusive all den löpande hjälp ni behöver.

Connected Compliance

NorthGRC gör det enkelt att arbeta med flera compliance samtidigt.  Allt är uppkopplat och integrerat. Bygg din GRC-plan och arbeta mot dina mål för cross-compliance och mellan olika avdelningar smidigt och effektivt genom att utnyttja mallarna vi har skapat åt dig.

Verktyg för allt

Fullständiga arbetsbänkar för ditt dataskydd (GDPR) och informationssäkerhet fungerar med alla nödvändiga moduler.

Task Management

Risk Management

Översikt över compliance

Vendor Management

Bibliotek med dokumentmallar

Incident Management

Awareness

Reporting and dashboards

User Management och integrations

Compliance Verktyg för allt (NIS2, ISO 27001, ISO 27002, GDPR)

Compliance Tjänster

Mer än bara mjukvara. Vi tillhandahåller kontinuerlig sparring, vägledning, utbildning och stöd för dina efterlevnadsmål som standard del av ditt paket hos oss.

Träningskurser

Onboarding

Anpassade workshops

Live Assistans

Rådgivning

Compliance Tjänster til ISO 27001, ISO 27002, NIS, GDPR

Mallar och innehåll

Alla mallar du behöver för att underlätta ditt GDPR och InfoSec-arbete på daglig basis. Allt presenteras med detaljerade steg-för-steg-guider och scheman.

Automatisk SoA

Semi-automatisk DPIA

Business Continuity Plan (BCP)

Revisionsdokument

Informationssäkerhetspolicy

Sekretessmeddelanden och policyer

Automatiska regler och kontroller för ISO 27002 (integrerad med SoA)

Och många fler

Mallar och innehåll til ISO 27001, ISO 27002, ISO 27701, NIS2, GDPR, DORA

Fördelarna med NorthGRC

Det finns flera tydliga fördelar när du är NorthGRC-kund. Det viktigaste är att vi strävar efter att vara din fullservice GRC-partner.
Vi vill att du ska se på oss som en vägledande start på en värld av compliance.

Group 2477

 

Integrerad riskhantering

En tydlig fördel med NorthGRC är integrerad riskhantering över alla aktiverade standarder. Det låter dig identifiera, bedöma och prioritera risker på ett centraliserat och systematiskt sätt. Genom att ha en heltäckande bild av risker kan du fatta välgrundade beslut för att mildra potentiella hot och säkerställa den övergripande säkerheten och stabiliteten för din verksamhet.

Group 2590 (1)

 

Holistisk compliance översikt

NorthGRC hjälper till att upprätthålla compliance med relevanta industriföreskrifter och standarder. Det effektiviserar processen för att spåra regulatoriska krav, automatiserar compliance bedömningar och genererar rapporter för att dokumentera compliance. Detta hjälper inte bara till att undvika kostsamma böter och påföljder utan stärker också organisationens rykte om att vara pålitlig och i enlighet med juridiska och branschstandarder.

Group 2591

 

Ökad operativ effektivitet

Vår plattform bidrar till ökad operativ effektivitet och affärskontinuitet genom att centralisera insatserna. Som ett resultat kan du spara tid och resurser, vilket gör att ditt team kan fokusera på mer värdeskapande aktiviteter. NorthGRCs automationskapacitet bidrar också till att minska sannolikheten för mänskliga fel, vilket leder till ett mer tillförlitligt och robust system för compliance hantering.

Group 2592

 

Skalbarhet och anpassningsförmåga

Vår GRC-plattform erbjuder fördelen med skalbarhet och anpassningsförmåga, vilket gör att du kan växa och utvecklas med föränderliga affärsmiljöer. Plattformen kan skalas för att tillgodose ytterligare regulatoriska krav, framväxande riskfaktorer etc. Denna anpassningsförmåga säkerställer att du kan upprätthålla effektiv risk- och compliance hantering inför dynamiska affärslandskap.

Nöjda GRC-kunder

Group 2523
Att förstå NIS2-kraven och komma igång med att följa dem är mycket lättare med NorthGRC och dess efterlevnadsverktyg. Här har vi utbildning, mallar och en färdig implementeringsplan som ingår i paketet så att vi fortfarande har tid att fokusera fullt ut på vår kärnverksamhet.
Group 2523
Morten Abildgaard
CEO
Viborg Varme
Viborg Varme
Group 2523
Jag tror inte att du kan förbättra din informationssäkerhet utan att ett system hanterar processen. Och jag har aldrig sett ett system som Secure ISMS som var lätt att använda för det ändamålet.
Group 2523
Irene Lundin
Compliance and Special Project Manager
Digital Route
Digital Route
anticimex-logo-b24c5553d8e937a0468fb40ff0bcbc31
keylane
Sperre
air greenland
HJHansen
stami-pos
sundhedsdatastyrelsen
mit - grønlands lufthavne

White Papers

1080X1080 (1)

Riskhantering med ISO 27005

Med denna guide kommer du att kunna basera din informationssäkerhet på de faktiska risker som organisationen är utsatt för.

1080X1080

Led människor till dina produkter och tjänster

Lär dig hur du implementerar och underhåller din årliga plan för kontinuerlig efterlevnad av ISO 27001 och GDPR.

1080X1080 (2)

Mätning av infosec-processer med ISO 27001-mått.

Med den här guiden får du ett försprång med att planera och sätta upp mätvärden och processer.

Senaste inläggen

left bubles right bubles